Algemene Voorwaarden Webshop / Website:

The Beer Broker Dutch Brewery XL Beer BV©® / The Beer Broker© / (Platform) Dutch Craft Brewery©

 1. Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via de website (tevens webshop) van www.beerbrokerxl.nl (de website) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 4. Door een bestelling te plaatsen geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde BTW.

Privacy & Veiligheid

 1. Op de verwerking van gegevens van klanten rusten de algemeen maatschappelijk aanvaardbare privacy regels. Er zal uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan worden met deze gegevens en deze zullen niet aan derden, niet gelieerde entiteiten/ondernemingen aan The Beer Broker©, worden verstrekt.
 2. Bestellingen in de webshop kunnen alleen geplaatst worden na het aanmaken van een account op de website. Om dit account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens te verwerken, waaronder het e-mailadres, het wachtwoord en de geboortedatum zoals door de accounthouder ingevuld. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding per email. Alleen op deze manier kan er gebruik gemaakt worden van het account en kan de veiligheid van het account gegarandeerd worden. Alle gegevens die zijn ingevuld kunnen teruggevonden worden op één plek: ?Mijn account?, op de website. Deze gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en wij vragen onze klanten hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van een account door een onbevoegd persoon indien de accounthouder onzorgvuldig is omgegaan met zijn/haar gegevens. Het opgegeven e-mailadres in combinatie met het wachtwoord zal uitsluitend voor eigen gebruik gebruikt mogen worden en alleen opgeslagen worden door de accounthouder op zijn eigen computer of één die alleen door hem/haar te gebruiken is.
 3. Wij doen onze uiterste best om de website virusvrij te houden, echter hier kan geen garantie op gegeven worden. De website bevat o.a. links naar websites van derden, waarvan wij niet kunnen instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk om de kans op virussen te minimaliseren.
 4. The Beer Broker Dutch Brewery XL Beer B.V. ©® werkt met SSL en hanteert een eigen privacy & cookie statement.

 Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij The Beer Broker Dutch Brewery XL Beer B.V. ©® en/of bij diegene vanwaar wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Leeftijdsgrens

Wanneer u de website bezoekt moet u eerst aangeven of u ouder of jonger bent dan de 18 jarige leeftijd (de ‘agecheck’), alvorens u op de website wordt toegelaten of geweigerd.

U bent verplicht deze agecheck naar waarheid in te vullen. Indien u dit niet naar waarheid invult en dus onder de 18 jaar bent maar toch de website bezoekt en eventueel een account aanmaakt en een bestelling plaatst, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Indien wij achter deze fraude komen ben u zelf verantwoordelijk voor de eventuele consequenties en kosten die hieruit voortvloeien. Wij zijn dan gerechtigd om uw account op non-actief te zetten en eventueel te verwijderen.

Indien u bij ons een bestelling plaatst via de webshop dient u eerst een account aan te maken met daarin een geldig e- mailadres, geboortedatum en zelfgekozen wachtwoord, waarmee u hierna steeds gemakkelijk kunt inloggen.

Bij de levering van de bestelling kan er ten alle tijden om een legitimatiebewijs gevraagd worden door onze vervoerder indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon door wie de bestelling aangenomen wordt. Deze leeftijdscontrole geld in ieder geval voor iedereen tot en met 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn; een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart en een geldig rijbewijs. Indien niet aan de minimumleeftijd wordt voldaan door de ontvangende partij is onze vervoerder genoodzaakt om de bestelling retour te nemen, c.q. dus niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat de ontvanger niet kon voldoen aan de leeftijdsvereiste regels zullen annuleringskosten en administratiekosten ad € 125 in rekening worden gebracht.

Producten, prijzen en acties

 1. Voor de promo’s en acties die op de website vermeld staan geldt: Zolang de voorraad strekt.
 2. De producten worden aangeboden in one-way verpakkingen en de beschrijving van het product. De one-way verpakkingen (fusten) hebben of een vlakschuifkoppeling of een bajonetaansluiting. Informatie en doorverwijzingen over die verpakkingen vindt u terug op de website. Voordat u heeft besteld wordt u geacht bekend te zijn met de voor en nadelen, dus ook de verantwoorde omgang met en de risico’s van de verpakkingen.
 3. The Beer Broker© behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bier, de kwaliteit van de verpakkingen en fouten in prijzen etc..

 Digitale marketing en Social Media

De inhoud van eventueel Facebook, Twitter, e-mailings en overige (social) media is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, het Twitter-account te volgen, je te abonneren op e-mailings of u in te schrijven of reageren op overige (social) media, bevestigd u 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar, of op andere wijze beschikbaar gesteld worden aan, jongeren onder de 18 jaar oud.

Bestellen en het Leveren van de bestelling

 1. Indien u een bestelling plaatst in de webshop zal The Beer Broker© zorg dragen voor de bezorging van de bestelde artikelen op het door u aangegeven afleverdatum en afleveradres in Nederland. Bij het product staat vermeld of deze uit voorraad leverbaar is dan wel in een pre-order status kan worden besteld. Wij garanderen de bestelling. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per email. Indien het product dat u besteld heeft niet meer te leveren is, krijgt u uiterlijk binnen 1 maand nadat dat bij ons bekend is geworden, uw betaling ervan terug.
 2. De verzendkosten per one-way verpakking/fust zullen zonder opslag worden doorbelast. Bij alleen volle pallet- bestellingen kunnen gereduceerde verzendkosten in rekening worden gebracht. Bij leveringen op zaterdagen wordt een toeslag op de verzendkosten gerekend van +50%.
 3. U kunt de afleverdatum maximaal 1 jaar vooruit ingeven door de betreffende datum in de kalender aan te klikken. In geval van pre-order wordt de datum (binnen maximaal 1 jaar) door ons bepaald. U ontvangt hiervan een email bericht.
 4. Er wordt gestreefd deze (gewenste) levertermijnen en –tijdstippen na te komen. Daar kan echter geen garantie op gegeven worden. Zie onder andere ‘overmacht’ zoals later beschreven in deze algemene voorwaarden. The Beer Broker© kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een te late levering van de bestelde goederen. U krijgt een email bericht indien de bestelling later wordt geleverd.
 5. Na het plaatsen van de bestelling kunt u de status van uw bestelling terugvinden in uw account, afhankelijk van de vervoerder die door ons is aangesteld voor de bezorging. Het is mogelijk dat met uw bestelling een productie tijd, gelijk aan het brouwproces, gepaard moet gaan van maximaal 10 weken na bestelling (ook bij pre-orders). In dat geval wordt u volledig op de hoogte gebracht van de voortgang van uw bestelling.
 6. Wij bezorgen op alle werkdagen (van maandag tot en met vrijdag) en op zaterdagen, in heel Nederland. Er bestaat dus een mogelijkheid tot levering op zaterdag. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht. Bezorging op zaterdag is helaas niet mogelijk voor de Waddeneilanden.
 7. Wij verzoeken u op de bezorg dag aanwezig te zijn op het opgegeven afleveradres om de bestelling in ontvangst te nemen. Bij twijfel over de leeftijd van de ontvangende persoon zal de vervoerder vragen een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Indien hier niet aan voldaan kan worden of indien blijkt dat de ontvangende persoon nog geen 18 jaar oud is, is de vervoerder genoodzaakt de levering retour te nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal € 125,- aan annuleringskosten en administratiekosten in rekening gebracht worden. Daarnaast zal het gebruikte (bestel)account op non-actief gesteld worden en eventueel verwijderd worden.
 8. De vervoerder kan een handtekening vragen als bewijs van aflevering en ontvangst van de goederen. Er wordt een (aflever)pakbon achtergelaten.
 9. Indien u op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent zal de vervoerder trachten de bestelling af te leveren bij de buren. De bestelling zal alleen afgegeven worden bij de buren indien voldaan is aan alle bovenstaande eisen aangaande leeftijd en overige genoemde eisen. Er zal een bericht worden achtergelaten/gezonden voor/naar u.
 10. Indien het onmogelijk is de bestelling bij de buren af te leveren zal er een bericht worden achtergelaten/gezonden voor/naar u met daarin de informatie voor de volgende afleverpoging.
 11. Indien de tweede afleverpoging ook mislukt wordt de ontvanger verzocht binnen 5 werkdagen contact op te nemen met The Beer Broker©, via het contactformulier zoals te vinden op de website. Indien niet binnen 5 werkdagen is gereageerd zal de bestelling retour gaan naar The Beer Broker©. U krijg het orderbedrag minus de extra verzendkosten en transactie- en administratiekosten vergoed.
 12. Het is mogelijk om spoedbestellingen te plaatsen. Hiervoor gelden speciale tarieven. Deze tarieven kunnen aangevraagd worden via het contactformulier die te vinden is op de website.
 13. De ontvangen goederen dienen direct bij ontvangst op juistheid en defecten te worden gecontroleerd door u. Indiener onjuistheden of defecten worden geconstateerd door u dient u direct contact op te nemen met The Beer Broker© via het contactformulier op de website. Indien er retourgoederen ontstaan zal u door ons worden ingelicht over de geldende werkwijze van retournering van producten.

   Betalen van de bestelling en de Klachtenprocedure

 1. Bestellingen kunnen alleen worden betaald via iDEAL. Een bevestiging van de betaling wordt verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Kijk voor meer informatie over de verschillende betaalmogelijkheden op www.ideal.nl.
 2. Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden via bovenstaande betaalmogelijkheid. Het is niet mogelijk een bestelling naderhand te betalen. Pas nadat is betaald is de bestelling definitief. U ontvangt een factuur per email.
 3. Het is niet mogelijk een bestelling via de website te annuleren nadat de bestelling door ons in bevestigd en u een ontvangstbevestiging heeft gekregen op het door u aangegeven e-mailadres.
 4. Indien retourproducten ontstaan kunnen deze retour gestuurd moeten worden voor eigen rekening en risico. Er zal per retournering bekeken worden door The Beer Broker© of deze terecht is en wat de maatregelingen zullen zijn die The Beer Broker© zal treffen. Het is altijd noodzakelijk een print van de e-mail waarin The Beer Broker© de retourzending bevestigd bij te voegen bij de retourzending.
 5. Indien teruggave van gelden aan de klant ontstaat zal The Beer Broker© ernaar streven dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, over te maken naar de klant.

 Overmacht

Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen tijdens het transport van en naar de klant, niet of niet tijdige levering van goederen door vervoerders van The Beer Broker©, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid/regelgeving, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andersoortige overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor The Beer Broker© overmacht op, die The Beer

Broker© ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de klant enigerlei recht heeft op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genoemd.

De klant is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel naar eigen beoordeling, om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Aansprakelijkheid

The Beer Broker© is niet aansprakelijk:

 • Voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals hiervoor in deze voorwaarden is omschreven, of daden of nalatigheden van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 • Voor schade aan het werk en/of eigendommen van de klant en/of derden;
 • Voor enige geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een klant, wat de aard van de schuld ook is;
 • Voor schade ontstaan door het falen van de techniek;
 • Voor schade voor de klant ten gevolge van het niet tijdig kunnen leveren van goederen door omstandigheden/oorzaken welke buiten haar invloedssfeer liggen;
 • Voor schade voorvloeiende uit het eventueel niet goed functioneren van installaties c.q. apparatuur of anderszins veroorzaakte gevolgen;
 • Voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht/bestelling samenhangt.
 • De klant vrijwaart The Beer Broker© onvoorwaardelijk voor het voorgaande.

Overige bepalingen

 1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet toegestaan dat deze producten worden doorverkocht aan derden. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden voor bepaalde klanten en/of bepaalde artikelen/producten.
 2. Hoewel de website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen kan het voorkomen dat kenmerken van producten (o.a. prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, vervoerders informatie, alcoholpercentage, volume) niet juist is weergegeven of afgebeeld. In dit geval kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Indien relevant, gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en druk- en schrijffouten op de website en in de digitale bladerbare folder voorbehouden.

      3.   De informatie op de website wordt regelmatig aangepast. Indien u fouten constateert stellen wij het zeer op prijs als u ons dit via het contactformulier zou melden.

Wijzigingen en overige toepasselijke Algemene Voorwaarden

The Beer Broker© kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gaan in zodra een nieuwe bestelling geplaatst word. Hiermee geeft u op dat moment aan akkoord te gaan met de (gewijzigde) Algemene Voorwaarden.

Klachtenprocedure of vragen

Wij staan ervoor in dat de door ons geleverde producten voldoen aan de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kunt u contact opnemen met The Beer Broker©, via het contactformulier op de Website. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wij streven er naar om uw vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed en snel mogelijk af te handelen.

Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de opdracht/bestelling zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Klik hier voor een PDF versie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatst nieuws en de nieuwste producten? Schrijft u zich dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven